privacybeleid

Privacy policy

Vastgoedgroep Lambrecht verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Ons kantoor gebruikt uw persoonlijke gegevens, mits uw toestemming, om u een optimale dienstverlening te kunnen verlenen. Hieronder vindt u een duidelijk overzicht hoe wij uw gegevens verwerken en beveiligen.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen bijvoorbeeld: Anti-Witwas wetgeving
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven voor de uitvoering van een overeenkomst met U
 • Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven op een andere ondubbelzinnige manier

Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren uw gegevens via onze website “U verkoopt” en “registreer mijn zoekwensen” en “vraag nu uw bezoek aan”. U dient hiervoor in te stemmen met de privacy voorwaarden die in onderhavig privacybeleid zijn uitgestippeld.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

                We hebben uw persoonlijke gegevens nodig :

  • Om op uw aanvraag te kunnen antwoorden.
  • Om u eventueel te informeren over nieuwe panden.
  • Om zelf op zoek te gaan naar een pand dat voldoet aan uw zoekcriteria.
  • Customer relationship doeleinden

 Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Proportionaliteit
We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.
Uw persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd voorafgaand aan de  transmissie ervan. Wij nemen privacy- maatregelen die uw persoonlijke  gegevens beschermen tegen toegang en wijziging van uw gegevens, onjuist  gebruik of bekendmaking van uw gegevens, onwettige vernietiging of verlies         van uw gegevens.
Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

De zaakvoerder van Vastgoedgroep Lambrecht is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mail adres: bernard@lambrechtbernard.eu

 

Rechten
Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen een maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

         Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te op te vragen, aan te passen en te verwijderen, door een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart - naar onderstaand adres:

          Vastgoedgroep Lambrecht

          Jezuïtenplein 15

          9700 Oudenaarde


Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, alsook een bevestiging van het verwijderen of het aanpassen van uw gegevens in onze database.

Wij hebben een bewaringsplicht van 10 jaar opgelegd door de Anti-witwas wetgeving. Wanneer uw vraag in strijd is met de bovengenoemde wetgeving zal u hiervan in kennis worden gesteld per brief. U ontvangt een kopie van de persoonlijke gegevens die volgens de wettelijke verplichting moeten worden bijgehouden en welke kunnen worden verwijderd en aangepast.

 

Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:

De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.

De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy .